Menu
A+ A A-

Kundvagn

Jag är redan registrerad

Alternativ leveransadress
Använd samma adress för leverans och betalning
Lägg till/ändra leveransadress
Namn Artikelnummer Pris Kvantitet Moms Rabatt Summa
 
Resultat produktpriser
   
 
Summa:
0,00 kr
0,00 kr
Noteringar och speciella önskemål
Villkor

Villkor

Köpevillkor – Privatkonsumenter

Priser
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Eliving AB. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Eliving AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Eliving AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Eliving AB sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
Moms och fraktkostnader ingår i alla priser. Betalning görs mot postförskott alternativt kortbetalning via Internet. Vi använder Payson betalsystem (www.payson.se), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard.

Betalning med Payson
Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet.

Läs mer om Payson här: www.payson.se

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 9% per månad från förfallodagen. Eliving AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Eliving AB att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 7 arbetsdagar för produkter i lager. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

Leverans sker per post / spedition. Leverans av beställd tjänst enligt order. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Eliving AB:s köpevillkor.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Eliving AB antigen per e-post eller per telefon.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Eliving AB:s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Eliving AB:s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Eliving AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomst kontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Eliving AB:s på telefon 026-141770 eller via e-post kundtjanst (at) eliving.se eller via Eliving AB:s hemsida www.eliving.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Eliving AB skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Eliving AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende.

Hos Eliving AB har privatkonsument rätt att få en för betald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en för betald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras.

Eliving AB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig. Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Eliving AB för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Eliving AB kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Eliving AB, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Eliving AB kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Eliving AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören, vanligtvis, Posten (020-23 22 21) eller UPS (020-788 799) dock senast inom 7 dagar. 

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Eliving AB:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Eliving AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Eliving AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Eliving AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Eliving AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Cookies
eliving.se (Eliving AB) använder s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation så är det inte längre tillåtet att ha cookies utan att informera besökarna. Lagen infördes 25:e juli 2003. Därför kommer här information om vad cookies används till:
- Antifusk-funktioner på shopen
- Spara diverse val du gjort för framtiden
- Cookies används av eliving.se för att underlätta för dig som besökare.

Om du inte godkänner cookies-användningen: 
Spärra cookies i webbläsaren

Privatpolicy
Alla uppgifter du lämnar till oss i form av namn, leveransadress eller e-postadresser stannar kvar hos oss. Vi lämnar under inga omständigheter ut uppgifter till tredje part.

All information om dig lagras i krypterad form i vår databas. Det är endast relevant information för att vi ska kunna leverera varor eller kontakta dig som finns i vår databas.

Din e-postadress kommer att användas av oss för verifiering att det är du som gjort beställningen samt till information i form av ett nyhetsbrev från oss om aktiviteter eller annat kul som händer i vår butik.

fri frakt

Support

sale

Handla hos oss

Guider från oss

Kontakt till oss